Algemene Servicevoorwaarden

Laatste wijziging op: 1 Juli 2020

Mascus beheert een wereldwijd toonaangevende onlinedienst voor het aanbieden van materieel voor onder meer gebruikte zware machines en vrachtwagens ("Materieel") waar professionals, zoals dealers, makelaars, fabrikanten en particuliere verkopers hun uitrusting te koop kunnen aanbieden aan potentiële kopers, een zoekadvertentie kunnen plaatsen voor uitrusting (beide: een "Advertentie") of bladeren door andere Advertenties voor apparatuur om te kopen of verkopen. Mascus maakt het verhandelen van materieel eenvoudiger en efficiënter door informatie over vraag en aanbod op één plek beschikbaar te stellen. WIJ, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ONZE LICENTIEPARTNERS ZIJN ECHTER OP GEEN ENKELE MANIER BETROKKEN BIJ DE TRANSACTIE OF HET AANKOOPCONTRACT TUSSEN KOPERS EN VERKOPERS. WIJ, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ONZE LICENTIEPARTNERS ZIJN NEUTRAAL EN EEN ADVERTENTIE IS OP GEEN ENKELE MANIER EEN GOEDKEURING VAN DE VERKOPER OF HAAR APPARATUUR.

Deze pagina legt de algemene voorwaarden uit op basis waarvan u onze websites kunt bezoeken en onze gerelateerde mobiele en web services en online tools (gezamenlijk: de "Services") kunt gebruiken. Door gebruik te maken van de Mascus website of Services, of door op een knop te klikken of een vakje aan te vinken dat is gemarkeerd als "Ik ga akkoord" (of iets van gelijke strekking), geeft u aan dat u deze Algemene Servicevoorwaarden (deze “Voorwaarden”) hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn en dat u het verzamelen en gebruiken van uw informatie erkent zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring, ongeacht of u zich hebt geregistreerd voor een gratis account.

We behouden ons alle rechten voor om, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst te wijzigen in overeenstemming met 13.3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en geregistreerde gebruikers die toegang hebben tot of gebruik maken van de Services, inclusief degenen die betalen voor Services ("Gebruikers").

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U ELKE BEPALING BEGRIJPT. DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN VERPLICHTE AFSTANDSBEPALING AANGAANDE COLLECTIEVE ACTIES/JURYRECHTSPRAAK WAARIN U AKKOORD GAAT MET HET GEBRUIK VAN EEN RECHTSZAAK OP INDIVIDUELE BASIS OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN EN GEEN JURYRECHTSZAAK OF COLLECTIEVE ACTIES GEBRUIKT.

1.Services

1.1Geschiktheid.

Dit is een contract tussen u en Mascus International BV, of in regio's waar Services worden aangeboden of beheerd worden door een lokale partner of onder licentie, tussen u en de betreffende lokale partner (het "Mascus Filiaal") of de toepasselijke licentiehouder (de "Licentiepartner ”), zoals aangegeven voor alle regio's in de Contactgegevens in de voettekst van www.mascus.com, "wij", "onze" of "ons". U moet deze Voorwaarden lezen en ermee akkoord gaan voordat u de Services gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de Services niet gebruiken. U mag de Services alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften. Ieder gebruik van of toegang tot de Services door iemand jonger dan 18 jaar is ten strengste verboden en in strijd met deze Voorwaarden. De Services zijn niet beschikbaar voor Gebruikers die eerder zijn verwijderd of geschorst van de Services.

1.2Toegang en gebruik.

Afhankelijk van uw naleving van de bepalingen in deze Voorwaarden, mag u toegang krijgen tot en gebruik maken van de Services voor uw eigen professionele en zakelijke doeleinden om door Advertenties te bladeren en ermee te communiceren, om Advertenties te uploaden, aan te maken en te plaatsen of om andere producten en diensten die beschikbaar zijn via de Services, wat in alle gevallen onderworpen is aan de beperkingen beschreven in deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de beperkingen uiteengezet in Artikelen 1.3 en 2. De Services zijn niet bedoeld voor persoonlijk, gezins- of huishoudelijk gebruik. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn verleend in en op de diensten en het intellectuele eigendom (hieronder gedefinieerd). Naast onze andere rechten conform deze Voorwaarden, kunnen we uw toegang tot de gratis Services op elk moment om elke of geen reden opschorten of beëindigen.

1.3Beperkingen; Ongeautoriseerd gebruik.

U zal zelf en u zal anderen niet helpen, toestaan ​​of in staat stellen om het volgende te doen:

a.de Services gebruiken voor een ander doel dan uitdrukkelijk uiteengezet in artikel 1.2;

b.enig deel van de Services te demonteren, reverse-engineeren, decoderen of decompileren, inclusief, maar niet beperkt tot, de online financieringscalculator en algoritmische prijsbepalingstools, die niet open source zijn, tenzij toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving;

c.een robot, crawler, spider, scraper, dataminingtool, data verzamelings- of extractietool of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Services of enige informatie, deze te verzamelen, te gebruiken, te kopiëren of op te nemen, inclusief maar niet beperkt tot het extraheren of hergebruiken van alle of een substantieel deel van de Advertentiegegevens (zoals hieronder gedefinieerd) of om herhaaldelijk en systematisch niet-substantiële delen van de Advertentiegegevens te extraheren of opnieuw te gebruiken, anders dan als u een algemene internetzoekmachine (bijvoorbeeld Google en dan niet specifiek voor Materieel) of niet- commerciële archiefdiensten bent;

d.kopiëren, verhuren, leasen, verkopen, overdragen, toewijzen, in sub licentie geven, wijzigen, wijzigen, koppelen aan of afgeleide werken maken van enig deel van de Services, al onze Intellectuele Eigendommen of Advertentiegegevens (anders dan die van uzelf of onderworpen aan de voorwaarden van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ons);

e.alle auteursrechtelijke kennisgevingen of eigendomsomschrijvingen van de Services verwijderen;

f.foto's, schermafbeeldingen of andere afbeeldingen van de Services maken of op een andere manier rapporten en andere output van de Services extraheren, anders dan de documentatie van uw Advertenties, berichtgeschiedenis en enige andere inhoud of rapporten die u maakt via een download en gerelateerde functionaliteit die op of door de Services worden aangeboden ("Geschiedenis en Inhoud van Gebruikers Account");

g.Het gebruiken van Services op een manier die van invloed is op (i) de stabiliteit van onze servers, (ii) de werking of prestaties van de Services of het overige gebruik van de Services door een Gebruiker, of (iii) het gedrag van andere applicaties die de Services gebruiken;

h.de Services gebruiken op een manier of voor enig doel dat in strijd is met toepasselijke wet, regelgeving, wettelijke vereisten of verplichtingen, contractuele verplichtingen of enig recht van een persoon, inclusief maar niet beperkt tot antispamregels, database- en intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten en/of persoonlijkheidsrechten of die anderszins (naar ons eigen goeddunken) schadelijk kunnen zijn voor ons, onze providers, onze leveranciers of onze Gebruikers;

i.de Services gebruiken voor concurrentie met ons, om concurrerende producten of Services te ontwikkelen of gebruik anderszins in ons (commercieel) nadeel;

j.de Services gebruiken voor benchmarking of concurrentieanalyse van de Services;

k.pogen de systeemintegriteit, veiligheid of het ontcijferen van transmissies naar of van de servers waarop de Services draaien, te verstoren;

l.verzenden van virussen, wormen of andere softwareagenten via de Services;

m.zich uitgeven voor een andere persoon of een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit, uw identiteit verbergen of proberen te verbergen of anderszins de Services gebruiken voor invasieve of frauduleuze doeleinden, inclusief voor bijvoorbeeld “domain spoofing” of andere vormen van phishing;

n.wachtwoorden of authenticatiegegevens voor de Services delen;

o.de maatregelen omzeilen die wij mogelijk gebruiken om toegang tot de Services te voorkomen of te beperken of beperkingen op het gebruik van de Services of de inhoud ervan af te dwingen, inclusief maar niet beperkt tot functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken;

p.ons identificeren of een deel van de Services weergeven op een site of service die ons of onze producten of Services in diskrediet brengt of die inbreuk maakt op onze intellectuele eigendomsrechten of andere rechten;

q.identificeren of verwijzen naar ons of de Services op een manier die redelijkerwijs een goedkeuring, relatie of band met of sponsoring tussen u of een derde partij en ons zou kunnen impliceren, anders dan uw toegestane gebruik van de Services onder deze Voorwaarden, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; of

r.de contactgegevens met betrekking tot Gebruikers die beschikbaar zijn in een Advertentie voor enig ander doel gebruiken dan om contact op te nemen met een Gebruiker over het Materieel in de Advertentie.

1.4Gebruikersaccounts.

Uw gratis account op de Services (uw "Gebruikersaccount") geeft u toegang tot de gratis en betaalde Services en functionaliteit die we van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken kunnen opzetten en onderhouden. Gebruikers-accounthouders kunnen bijvoorbeeld, onderhevig aan alle bepalingen van deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de beperkingen uiteengezet in artikelen 1.3 en 2:

Advertenties plaatsen en bijwerken;

toegang krijgen tot aanvullende betaalde Services voor professionals, zoals e-mail- en publicatietools, Advertentie analyse en rapportage, Facebook add-ons en meer;

interactie hebben met externe leveranciers die materieel gerelateerde producten en diensten aanbieden, zoals financiering of transport;

toegang krijgen tot en ophalen van de Geschiedenis en Inhoud van Gebruikers Account; en

Aanmelding om e-mailupdates te ontvangen over nieuwe producten en diensten die door ons worden aangeboden of nieuwe aanbiedingen van verkopers die u wilt volgen.

We kunnen verschillende soorten Gebruikersaccounts onderhouden voor professionele/ zakelijke Gebruikers en particuliere Gebruikers. Als u een Gebruikersaccount opent namens een bedrijf, organisatie of andere entiteit, dan (i) omvat "u" u en die entiteit, (ii) verklaart en garandeert u dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van de entiteit met de bevoegdheid om de entiteit aan deze overeenkomst te binden, en (iii) gaat u namens de entiteit akkoord met deze Voorwaarden.

U mag nooit zonder toestemming een Gebruikersaccount van een andere Gebruiker gebruiken. Bij het aanmaken van uw Gebruikersaccount moet u nauwkeurige en volledige profielinformatie verstrekken, en u moet deze informatie actueel houden. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt op uw Gebruikersaccount en u moet het wachtwoord van uw Gebruikersaccount veilig houden. We raden u aan om "sterke" wachtwoorden te gebruiken (wachtwoorden die een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen gebruiken) met uw Gebruikersaccount. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw Gebruikersaccount. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die worden veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw Gebruikersaccount.

U kunt uw Gebruikersprofiel en hoe u met de diensten omgaat, beheren door de instellingen op uw instellingenpagina te wijzigen. Door ons uw e-mailadres te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij het e-mailadres gebruiken om u Service gerelateerde kennisgevingen te sturen, inclusief maar niet beperkt tot kennisgevingen die wettelijk vereist zijn, in plaats van communicatie per post. Waar de wet het toestaat, kunnen we uw e-mailadres ook gebruiken om u andere berichten te sturen, zoals wijzigingen in functies van de Services en speciale aanbiedingen. Als u dergelijke e-mailberichten niet wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden. Als u zich afmeldt, ontvangt u mogelijk geen e-mailberichten over verbeteringen, apparatuur, evenementen en aanbiedingen; Als u zich afmeldt, ontvangt u geen kennisgevingen met betrekking tot de Services.

U erkent dat u niet de eigenaar bent van het Gebruikersaccount dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. U stemt ermee in dat wij het absolute recht hebben om alle gegevens die door ons of namens ons zijn opgeslagen op onze servers (inclusief maar niet beperkt tot onze externe hostingproviders) servers te beheren, reguleren, controleren, overdragen, wijzigen en / of verwijderen, zoals wij dat nodig achten naar eigen goeddunken, in elk algemeen of specifiek geval, en dat wij, onder voorbehoud van enige Product specifieke Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd), niet aansprakelijk zijn jegens u op basis van onze uitoefening van dat recht. ONGEACHT ENIGE WAARDE DIE DOOR U OF EEN DERDE AAN DERGELIJKE GEGEVENS WORDT TOEGEKEND, BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT, ONDERWORPEN AAN ENIGE PRODUCTSPECIFIEKE OVEREENKOMST, ALLE GEGEVENS, GESCHIEDENIS EN INHOUD EN GEBRUIKERS- EN SYSTEEMGEGEVENS (HIERONDER GEDEFINIEERD), DIE OP ONZE SERVERS ZIJN OPGESLAGEN DOOR ONS TE ALLEN TIJDE EN OM WELKE REDEN DAN OOK KUNNEN WORDEN VERWIJDERD, GEWIJZIGD, VERPLAATST OF OVERGEDRAGEN, MET OF ZONDER KENNISGEVING EN ZONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEID. WIJ BIEDEN GEEN ENKELE GARANTIE EN WIJZEN UITDRUKKELIJK ENIGE WAARDE, GELD OF ANDERSZINS, TOEGEWEZEN AAN GEGEVENS DIE OP ONZE SERVERS STAAN VAN DE HAND.

1.5Gebruikers- en Systeemgegevens.

Als onderdeel van uw gebruik van en interactie met de Services, zullen we gegevens, metagegevens, inhoud en informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot unieke identificatiegegevens, die u aan ons verstrekt of die door ons of via de Services worden verzameld ("Gebruikers- en Systeemgegevens"). U verleent ons hierbij, en verklaart en garandeert dat u over alle rechten beschikt die nodig zijn om ons een eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief, sublicentieerbaar, overdraagbaar en royaltyvrij recht en licentie te verlenen om te verzamelen, gebruiken, reproduceren, elektronisch te verspreiden, verzenden, hebben verzonden, uitvoeren, weergeven, opslaan, archiveren en wijzigen en afgeleide werken maken van alle Gebruikers- en Systeemgegevens om de Services te leveren en te onderhouden, inclusief maar niet beperkt tot het aan u beschikbaar stellen van de Geschiedenis en Inhoud van uw Gebruikersaccount, en, uitsluitend in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm, om te rapporteren over en verbetering van onze producten en diensten en voor onze andere zakelijke doeleinden zoals gespecificeerd in onze privacyverklaring (en alle gegevens die daaruit zijn afgeleid, worden geacht deel uit te maken van ons Intellectueel Eigendom).

1.6Wijzigingen in de Services.

Met inachtneming van het bepaalde in enige Product specifieke overeenkomst, kunnen we, zonder voorafgaande kennisgeving, de Services wijzigen, de levering van de Services of functies van de Services aan u of aan gebruikers in het algemeen stopzetten, gebruikslimieten voor de Services instellen of de levering opschorten vanwege onderhoud of andere redenen. Met inachtneming van het bepaalde in enige Product specifieke overeenkomst, kunnen we uw toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u naar onze mening enige bepaling van deze Voorwaarden schendt, maar ook zonder reden. Na beëindiging van de toegang om welke reden dan ook of zonder reden, blijft u steeds gebonden aan deze Voorwaarden.

1.7Interacties met andere gebruikers.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw directe interacties met andere Gebruikers. We zijn niet aansprakelijk voor uw directe interacties met andere Gebruikers, of voor het handelen of nalaten van een gebruiker. Wij zijn geen partij bij uw transacties met een koper, verkoper of derde partij die via de Service tot stand is gekomen. Alle advertentie-inhoud wordt geleverd door de verkoper en we garanderen of garanderen de nauwkeurigheid of authenticiteit ervan niet. We moedigen alle Gebruikers aan om voorafgaand aan de aankoop de juiste controles van de apparatuur en verkopers uit te voeren. Om u hierbij te helpen, hebben we enkele handige beveiligingstips samengesteld.

1.8Exportcontrole.

U bent volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving met betrekking tot export-, herexport- en importregels. U mag de Services niet gebruiken als u een inwoner bent van een land onder embargo van de Verenigde Staten, of als u een persoon of entiteit bent die wordt geblokkeerd of geweigerd door de regering van de Verenigde Staten, dan wel onder soortgelijke wetten of voorschriften die van toepassing zijn in andere jurisdicties.

1.9Aanvullende voorwaarden voor betaalde Services.

Het plaatsen van een Advertentie om Apparatuur te verkopen of te kopen is onderworpen aan de aanvullende advertentieregels gespecificeerd in Artikel 4 (de “Advertentieregels”). Als u zich abonneert op terugkerende maandelijkse Advertentie Services, moet u mogelijk een afzonderlijke advertentieovereenkomst of bestelformulier (een "Advertentieovereenkomst") aangaan, die na ondertekening, of anderszins overeengekomen, onderhevig blijft aan deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot, de Advertentieregels. Naast Advertentiediensten, vereisen bepaalde andere betaalde Services, zoals toegang tot restwaardediensten, dat die Gebruikers een afzonderlijke overeenkomst voor abonnementsdiensten aangaan (een "Abonnementsdienstenovereenkomst"), waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen wanneer deze wordt ondertekend of anderszins is overeengekomen. In het geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en een Advertentieovereenkomst of Abonnementsdienstenovereenkomst (elk een "Product specifieke overeenkomst"), prevaleren de voorwaarden van de Product specifieke overeenkomst.

2.Advertentiegegevens; Toegestaan ​​gebruik; Beperkingen

Advertenties bevatten gegevens, informatie, afbeeldingen, handelsnamen, logo's en andere inhoud met betrekking tot de zaken die te koop worden aangeboden, inclusief maar niet uitsluitend beschrijvingen, prijzen en contactgegevens van de verkoper ("Advertentiegegevens"). Anders dan Advertentiegegevens in uw Advertenties of onder de voorwaarden van een afzonderlijke toegangsovereenkomst met ons, mag u als Gebruiker alleen Advertentiegegevens openen en gebruiken zoals deze beschikbaar zijn in het formaat en de indeling die we via de Services bieden voor de volgende beperkte doeleinden: (i) om u in staat te stellen te beoordelen, vergelijken en u te helpen bepalen of u de geadverteerde Apparatuur of soortgelijke Apparatuur elders op de markt wilt kopen; (ii) om met de verkoper te communiceren om te informeren naar, te onderhandelen over of de aankoop van de geadverteerde Apparatuur en deze aankoop te te voltooien, of (iii) om u te helpen bepalen of u uw eigen vergelijkbare Apparatuur via de Services wilt verkopen, zoals bijvoorbeeld het bepalen van de mogelijke prijs voor uw apparatuur of de juiste tijd om deze te verkopen (het "Toegestane Gebruik"). Met betrekking tot Advertentiegegevens, zult u, en u zult geen derde partij toestaan, Advertentiegegevens gebruiken op enigerlei wijze of voor enig ander doel dan het Toegestane Gebruik, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Voor alle duidelijkheid, de volgende, niet limitatieve, activiteiten zijn niet toegestaan:

a.het opnemen, kopiëren of opslaan van Advertentiegegevens op enigerlei wijze of voor welk doel dan ook, anders dan voor het Toegestane Gebruik;

b.het direct of indirect publiceren, verzenden of distribueren van Advertentiegegevens, of enige afgeleide werken daarvan, inclusief maar niet beperkt tot rapporten of andere analyses met betrekking tot de markt voor apparatuur, op enigerlei wijze of voor enige vorm van geldelijke of andere tegenprestatie; of

c.het op enigerlei wijze opnemen van Advertentiegegevens in tools voor prijsstelling van apparatuur, dashboards of andere visualisatieproducten.

3.Onze eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Services en alle materialen daarin of die daardoor worden overgedragen, inclusief, maar niet beperkt tot, Advertentiegegevens en alle andere video's, audio, afbeeldingen en andere inhoud en informatie die wordt weergegeven of beschikbaar gesteld via de Services, evenals alle software, algoritmen , code en technologie die ten grondslag liggen aan de Services, en alle intellectuele eigendomsrechten daarop (gezamenlijk en individueel, "Intellectuele Eigendom"), zijn het exclusieve eigendom van Mascus International BV of haar licentiegevers (indien van toepassing). Behalve zoals expliciet hierin bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie te creëren voor enige Intellectuele Eigendomsrechten en u gaat ermee akkoord dat u geen toegang krijgt tot het openbaar maken, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken maken van enig Intellectueel Eigendom. Het gebruik van Intellectueel Eigendom voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze Voorwaarden, is ten strengste verboden.

U kunt ervoor kiezen, of we kunnen u uitnodigen om opmerkingen of ideeën over de Services in te dienen, inclusief maar niet beperkt tot hoe u de Services of onze Producten kunt verbeteren ("Ideeën"). Door een Idee in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbaarmaking gratis, ongevraagd en zonder beperking is en ons niet onder enige fiduciaire of andere verplichting plaatst, en dat het ons vrijstaat om het Idee te gebruiken zonder enige aanvullende vergoeding aan u, en/ of om dit openbaar te maken. U erkent verder dat, door uw inzending te accepteren, we geen afstand doen van enig recht om soortgelijke of gerelateerde Ideeën te gebruiken die eerder bij ons bekend waren, of ontwikkeld zijn door onze medewerkers, of verkregen uit andere bronnen dan u.

4.Advertentieregels

4.1Advertentieduur. Zelfgemaakte advertenties worden gepubliceerd voor de tijd die u selecteert en waarvoor u betaalt bij het plaatsen van uw Advertentie. Advertenties die op een andere manier zijn gemaakt en geüpload, worden gepubliceerd voor de tijdsduur die is overeengekomen in de toepasselijke Advertentieovereenkomst. Als uw Materieel verkoopt, is het uw verantwoordelijkheid om de Advertentie te verwijderen met behulp van de functionaliteit die beschikbaar is in uw Gebruikersaccount of om ons op de hoogte te stellen zodat de Advertentie kan worden verwijderd.

4.2Advertentiekosten. Vergoedingen voor het publiceren van zelfgemaakte Advertenties en eventuele aanvullende diensten zijn gebaseerd op de dan geldende prijslijst die vóór publicatie aan u ter beschikking wordt gesteld en de publicatie is afhankelijk van de volledige betaling via onze goedgekeurde betaalmiddelen. We gebruiken Adyen N.V. als onze externe serviceprovider voor betalingsdiensten. Door gebruik te maken van de Services om zelfgemaakte Advertenties te plaatsen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan eventuele gebruiksvoorwaarden voor de Ayden-service van tijd tot tijd voor u beschikbaar. Bezoek https://www.adyen.com/ voor meer informatie. Vergoedingen voor niet-zelfgemaakte Advertenties en eventuele aanvullende Services worden onderling overeengekomen tussen u en ons voorafgaand aan de eerste publicatie van de Advertenties en worden gespecificeerd in een Advertentieovereenkomst, indien van toepassing. De gegenereerde facturen zijn betaalbaar zonder enige verrekening bij ontvangst via onze goedgekeurde betaalmiddelen. Behoudens het bepaalde in artikel 4.10, worden zodra een Advertentie is gepubliceerd, de bijbehorende vergoedingen niet gerestitueerd.

4.3Belastingen; Interesseren; Andere kosten. Alle vergoedingen die voor Services moeten worden betaald, zijn exclusief alle toepasselijke belastingen op verkoop, gebruik, toegevoegde waarde of goederen en Services, douanerechten, bronbelastingen of soortgelijke heffingen van welke aard dan ook, inclusief rente en boetes daarop. Als een te betalen bedrag niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst door ons is ontvangen, kunnen we (i) toekomstige overeenkomsten op kortere of alternatieve betalingsvoorwaarden stellen; en (ii) kosten voor te late betaling of rente in rekening brengen die de laagste is van ofwel 12% per jaar of het maximum dat is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor onbetaalde bedragen komen voor uw rekening.

4.4Advertentie-inhoud. Advertenties die op de Services worden geplaatst, moeten: (a) betrekking hebben op Apparatuur die u mag kopen of die u mag verkopen; (b) beschikken over nauwkeurige Advertentiegegevens; (c) een eerlijke weergave van de staat van de apparatuur bieden en niet proberen te misleiden; (d) slechts betrekking hebben op één apparaateenheid en geen duplicaat zijn; (e) alleen reclame maken voor de te koop aangeboden Apparatuur, niet voor andere producten of diensten; (f) geen inbreuk maken op rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten zoals patenten, auteursrechten, morele rechten, handelsgeheimen, handelsmerken, servicemerken, uitvindingen, ontwerprechten en andere eigendomsrechten voorzien onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. eigendom; en (g) geen discriminerende, aanstootgevende of bedreigende inhoud bevatten.

4.5Advertentieplaatsing. Advertenties mogen alleen worden gemaakt en geüpload via door ons goedgekeurde middelen. Afgezien van de optie om Advertentie zelf te maken, die beschikbaar is voor alle Gebruikersaccounts, kunnen advertenties worden geüpload via: (a) een voorraadbeheersysteem van RB Asset Solutions geleverd door Mascus International B.V. of een aan Mascus gelieerde onderneming; (b) geautomatiseerde importtools geleverd door een licentiepartner; (c) Application Programming Interfaces (API's) die worden geleverd door een van onze partners en die we aan u beschikbaar stellen of met wie we allebei een onafhankelijke relatie hebben; of (d) andere geautomatiseerde middelen die door ons schriftelijk zijn goedgekeurd. Advertenties van Materieel die in uw voorraadbeheersysteem van RB Asset Solutions zijn aangewezen voor vermelding op de Services, worden gemaakt door de Advertentiegegevens, inclusief het gebruik van de afbeeldingen, apparatuurgegevens en contactgegevens, uit uw systeem te halen. Vanwege intervallen door indexgegevens en veiligheidsmaatregelen is de inhoud van Advertenties niet direct online zichtbaar.

4.6Noodzakelijke rechten. U verklaart en garandeert dat u alle benodigde rechten en toestemmingen voor de Advertentiegegevens hebt verworven en zult behouden, inclusief eventuele vrijgaven of toestemming van individuele verkoperscontacten, om uw Advertentie te maken, te uploaden naar en weer te geven via de Services en aan ons de rechten te verlenen om Advertentiegegevens te gebruiken en anderszins te verwerken zoals gespecificeerd in deze Voowaarden.

4.7Beoordeling door Mascus. We hebben het recht, maar niet de plicht, om elke Advertentie voor of na publicatie te beoordelen op geschiktheid. Als we redelijkerwijs vaststellen dat uw Advertentie niet geschikt is of anderszins in strijd is met deze Voorwaarden, wordt er per e-mail contact met u opgenomen. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, zonder aansprakelijkheid, de publicatie uit te stellen of de Advertentie te verwijderen met betrekking tot Advertenties waarvan wij redelijkerwijs vaststellen dat deze niet geschikt zijn of anderszins in strijd zijn met deze Voorwaarden. Als uw Advertentie vóór publicatie wordt verwijderd, heeft u recht op restitutie van de vergoedingen die voor dergelijke Advertenties zijn betaald, zolang de verwijdering niet te wijten was aan uw frauduleus, misleidend of onwettig gedrag.

4.8Gebruikslicentie. Bij het maken of uploaden van Advertenties verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief, sublicentieerbaar, overdraagbaar en royaltyvrij recht en licentie om te verzamelen, gebruiken, reproduceren, verspreiden, verzenden, uitvoeren, weergeven, opslaan, archiveren en alle Advertentiegegevens die aan uw Advertenties zijn gekoppeld, wijzigen en er afgeleide werken van maken om de Services te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, inclusief maar niet beperkt tot het op de markt brengen en promoten van uw Advertenties met behulp van dergelijke lay-outs en gebruikersinterfaces voor de Services die wij geschikt achten naar eigen goeddunken, om gebruik en toegang door andere Gebruikers van de Advertentiegegevens te verbieden of toe te staan ​​in overeenstemming met de Voorwaarden, en in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm, om onze producten en diensten te ontwikkelen en te ondersteunen en voor onze andere zakelijke doeleinden (en alle dergelijke gegevens die daaruit zijn afgeleid, worden geacht deel uit te maken van ons Intellectueel Eigendom).

4.9Adverteren op andere kanalen. U erkent en gaat ermee akkoord dat we als onderdeel van de Services derden toegang kunnen verlenen tot de gehele of een deel van een Advertentie voor publicitaire doeleinden, waardoor de derde partij de Advertentie kan promoten in combinatie met andere advertenties op websites van derden, via e-mail of andere advertentiekanalen of mediums.

4.10Afstand van wettelijke bedenktijd. Hoewel de Services niet zijn ontworpen voor persoonlijk, gezins- of huishoudelijk gebruik, erkennen we dat in bepaalde rechtsgebieden particuliere verkopers mogelijk recht hebben op bepaalde wettelijke rechten bij het zelf plaatsen van Advertenties. Dergelijke particuliere verkopers die Advertenties zelf plaatsen, gaan er door het indienen van een Advertentie voor publicatie uitdrukkelijk mee akkoord dat het contract voor Diensten onmiddellijke aanvangt en daarmee afziet van enig wettelijke afkoelings- of bedenktijd waarop de Gebruiker mogelijk recht had. Niettegenstaande het voorgaande, kan de Gebruiker, indien de Gebruiker een particuliere verkoper is, een zelfgemaakte Advertentie annuleren vóór de geselecteerde vervaldatum onder evenredige terugbetaling, een schriftelijk verzoek bij ons indienen met de volgende informatie:

Model annuleringsformulier

Aan: Mascus International BV

Bijster 3

4817 HX Breda

Nederland

Hierbij wens ik onze overeenkomst voor de levering van de online Advertentiediensten die op [datum invullen] zijn gemaakt, te annuleren.

[Naam van de consument]

[Adres consument]

[Handtekening van de consument]

4.11Niet-Mascus-toepassingen. API's en andere goedgekeurde geautomatiseerde middelen die worden geleverd door een van onze partners ("Niet-Mascus Applicaties") worden beschikbaar gesteld voor gebruik door hun respectievelijke providers en zijn mogelijk onderworpen aan hun eigen voorwaarden. Als de aanbieder stopt met het beschikbaar stellen van Niet-Mascus Applicaties voor samenwerking met de Services of dit doet onder voorwaarden die wij onredelijk achten (d.w.z. de service annuleert, oude integratiemethoden gebruikt of inadequate beveiligingsprotocollen), kunnen we het aanbod wijzigen, opschorten of stopzetten van dergelijke interoperabiliteit met functies van de Services. U heeft geen recht op enige restitutie, krediet of andere compensatie. Als in dat geval een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting voor u niet acceptabel is, is uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid het beëindigen van uw overeenkomst met ons voor Services.

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGENDE, PUNITIEVE, BUITENGEWONE, EXEMPLARISCHE OF ANDERE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE NIET-MASCUS APPLICATIES OF UW CONTRACTUELE RELATIE MET EEN ANDERE PROVIDER VAN EEN NIET-MASCUS APPLICATIE.

4.12Force Majeure. Wij (en waar van toepassing de Licentiepartner of het Mascus Filiaal), zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet uitvoeren van de betaalde Services als gevolg van een oorzaak buiten haar redelijke controle (een "Force Majeure gebeurtenis"), inclusief maar niet beperkt tot brand, explosies, aardbevingen, overstromingen, epidemieën, industrie-brede stakingen, werkonderbrekingen of vertragingen of andere industriële geschillen, ongevallen, rellen of burgerlijke ongeregeldheden, daden van civiele of militaire autoriteiten, onderbreking van elektriciteit, internet of telecommunicatiemiddelen, en uw of andere applicaties of systemen van derden. Eventuele termijnen voor de uitvoering van zijn verplichtingen worden automatisch verlengd voor de duur van de overmacht, op voorwaarde dat u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte wordt gesteld en wij (of waar van toepassing de Licentiepartner of het Mascus Filiaal) alle commercieel redelijke inspanningen leveren om de uitvoering zo snel mogelijk te hervatten.

5.Aanvullende voorwaarden voor mobiele applicaties

5.1Mobiele applicaties. We kunnen software beschikbaar stellen om toegang te krijgen tot de Services via een mobiel apparaat ("Mobiele applicaties"). Om Mobiele applicaties te gebruiken, moet u een mobiel apparaat hebben dat compatibel is met de Mobiele applicaties. We garanderen niet dat de mobiele applicaties compatibel zijn met uw mobiele apparaat. U kunt mobiele data gebruiken in verband met de Mobiele applicaties en hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht door uw draadloze provider. U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor dergelijke kosten. Wij verlenen u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om een ​​gecompileerde codekopie van de Mobiele applicaties te gebruiken op een of meer mobiele apparaten die eigendom zijn van of uitsluitend door u worden geleased, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag niet: (i) de Mobiele applicaties wijzigen, disassembleren, decompileren of reverse-engineeren, behalve voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk bij wet verboden is; (ii) de Mobiele applicaties verhuren, leasen, uitlenen, doorverkopen, in sublicentie geven, distribueren of anderszins overdragen aan een derde partij, of de Mobiele applicaties gebruiken om timesharing of soortgelijke diensten aan een derde partij te bieden; (iii) kopieën maken van de Mobiele applicaties; (iv) verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins interfereren met beveiliging gerelateerde functies van de Mobiele applicaties, functies die het gebruik of kopiëren van inhoud toegankelijk via de Mobiele applicaties verhinderen of beperken, of functies die beperkingen op het gebruik van de Mobiele applicaties afdwingen. Toepassingen; of (v) de kennisgevingen van auteursrechten en andere eigendomsrechten op de Mobiele applicaties verwijderen. U erkent dat we van tijd tot tijd geüpgradede versies van de Mobiele applicaties kunnen uitgeven en, indien uw apparaatinstellingen dit toelaten, de versie van de Mobiele applicaties die u op uw mobiele apparaat gebruikt automatisch elektronisch kunnen upgraden. U stemt in met een dergelijke automatische upgrade op uw mobiele apparaat en gaat ermee akkoord dat de bepalingen van deze Voorwaarden van toepassing zijn op al dergelijke upgrades. Elke code van derden die in de Mobiele applicaties kan worden opgenomen, valt onder de toepasselijke open source of eventuele licentievoorwaarden van derden die het gebruik van dergelijke code autoriseren. De voorgaande licentieverlening is geen verkoop van de Mobiele applicaties of een kopie daarvan, en wij of onze externe partners of leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen in de Mobiele applicaties (en enige kopie daarvan). Elke poging van u om een ​​van de rechten, plichten of verplichtingen hieronder over te dragen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, is nietig. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend onder deze overeenkomst. Als de Mobiele applicaties worden aangeschaft namens de regering van de Verenigde Staten, is de volgende bepaling van toepassing. De Mobiele applicaties zullen worden beschouwd als respectievelijk "commerciële computersoftware" en "commerciële computersoftwaredocumentatie", overeenkomstig DFAR Sectie 227.7202 en FAR Sectie 12.212, zoals van toepassing. Elk gebruik, reproductie, vrijgave, uitvoering, weergave of openbaarmaking van de Services en alle bijbehorende documentatie door de Amerikaanse overheid valt uitsluitend onder deze Voorwaarden en is verboden, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Voorwaarden. De Mobiele applicaties zijn onderworpen aan de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten. De Mobiele applicaties mogen niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar bepaalde landen of die personen of entiteiten die geen export mogen ontvangen vanuit de Verenigde Staten. Bovendien kunnen de Mobiele applicaties onderworpen zijn aan de import- en exportwetten van andere landen. U stemt ermee in zich te houden aan alle Amerikaanse en buitenlandse wetten met betrekking tot het gebruik van de Mobiele applicaties en de Services.

5.2Mobiele applicaties van Apple App Store. Het volgende is van toepassing op alle Mobiele applicaties die u aanschaft via de Apple App Store ("Apple-Sourced Software"): U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden uitsluitend tussen u en ons gelden en niet jegens Apple, Inc. ("Apple") en dat Apple niet verantwoordelijk is voor de via Apple ter beschikking gestelde software of de inhoud daarvan. Uw gebruik van de bij Apple afkomstige software moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van de App Store. U erkent dat Apple op geen enkele manier verplicht is om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de via Apple geleverde software. In het geval dat de door Apple geleverde software niet voldoet aan de toepasselijke garantie, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen en Apple zal de aankoopprijs voor de door Apple geleverde software aan u terugbetalen; voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de door Apple geleverde software, en alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die te wijten zijn aan het niet naleven van enige garantie. worden uitsluitend beheerst door deze Voorwaarden en alle wetten die op ons als leverancier van de software van toepassing zijn. U erkent dat Apple niet verantwoordelijk is voor het afhandelen van claims van u of een derde partij met betrekking tot de door Apple afkomstige software of uw bezit en / of gebruik van de door Apple afkomstige software, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheid vorderingen; (ii) enige bewering dat de door Apple geleverde software niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iii) vorderingen die voortvloeien uit wetgeving inzake consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving; en al dergelijke claims worden uitsluitend beheerst door deze Voorwaarden en alle wetten die op ons als leverancier van de software van toepassing zijn. U erkent dat, in het geval van een claim van een derde partij dat de Apple-Sourced Software of uw bezit en gebruik van die Apple-Sourced Software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, wij, niet Apple, als enige verantwoordelijk zijn voor het onderzoek, verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke claim wegens inbreuk op intellectueel eigendom voor zover vereist door deze Voorwaarden. U en wij erkennen en gaan ermee akkoord dat Apple, en de dochterondernemingen van Apple, derde begunstigden zijn van deze Voorwaarden met betrekking tot uw licentie van de via Apple geleverde software en dat Apple, na uw aanvaarding van de bepalingen van deze Voorwaarden, het recht heeft (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden af te dwingen met betrekking tot uw licentie van de via Apple geleverde software tegen u als derde begunstigde daarvan.

5.3Mobiele applicaties van Google Play Store. Het volgende is van toepassing op alle Mobiele applicaties die u aanschaft via de Google Play Store ("door Google geleverde software"): (i) u erkent dat deze Voorwaarden alleen tussen u en ons gelden en niet gelden jegens Google, Inc. ("Google"); (ii) uw gebruik van bij Google afkomstige software moet voldoen aan de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden van Google Play Store; (iii) Google is alleen een aanbieder van de Google Play Store waar u de via Google ter beschikking gestelde software heeft verkregen; (iv) wij, en niet Google, zijn als enige verantwoordelijk voor door Google beschikbaar gemaakte software; (v) Google heeft geen verplichting of aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot door Google beschikbaar gemaakte software of de Voorwaarden; en (vi) u erkent en gaat ermee akkoord dat Google een derde begunstigde is van de Voorwaarden met betrekking tot onze door Google ter beschikking gestelde software.

6.Privacy

We geven om de privacy van onze Gebruikers. We slaan onze gegevens op servers op in Europa. Tenzij anders schriftelijk door ons is overeengekomen, zijn wij een verwerkingsverantwoordelijke van de informatie die door de Services wordt verzameld en verwerkt. U begrijpt dat wij door het gebruik van de Services uw persoonlijke informatie en geaggregeerde en/ of geanonimiseerde gegevens zullen verzamelen en verwerken zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring. In bepaalde regio's van de wereld worden sommige van onze betaalde Services verkocht via licentiepartners met wie we contractuele overeenkomsten hebben gesloten. Informatie die door licentiepartners wordt verwerkt, valt onder onze contractuele regelingen en hun respectieve privacybeleid. In andere regio's worden sommige van onze betaalde Services verkocht door Mascus Affiliates (die deel uitmaken van onze bedrijfsfamilie met wie we mogelijk ook contractuele afspraken hebben). Wij en zij maken ook gebruik van externe serviceproviders om functies uit te voeren in verband met de Services. In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, vertrouwen we op een verscheidenheid aan maatregelen om de rechtmatige overdracht van of toegang tot uw informatie in regio's buiten Europa te ondersteunen. We gebruiken ook contractuele en technologische middelen om de verwerking van informatie te beperken tot alleen wat nodig is om de Services te leveren. Wanneer u met een externe verkoper of koper in contact komt met betrekking tot een Advertentie of rechtstreeks via de Services de diensten van een derde aanvraagt​​ (zoals accessoires, transport of financiering), zullen wij uw informatie voor dat doel aan die derde overdragen in overeenstemming met uw opdracht of verzoek. U erkent en gaat ermee akkoord dat door uw e-mailadres en andere contactinformatie in een Advertentie op te nemen, u dergelijke informatie openbaar maakt zodat geïnteresseerde Gebruikers contact met u kunnen opnemen. Door de berichten- en contactfuncties te gebruiken, erkent u bovendien dat we dergelijke communicatie kunnen verzamelen en opslaan als onderdeel van Gebruikers- en Systeemgegevens.

7.Veiligheid

We geven om de integriteit en veiligheid van de informatie die we verwerken. We hebben een informatiebeveiligingsbeleid geïmplementeerd en volgen, inclusief fysieke, bestuurlijke en technische beveiligingen die door ons in onze enige richting passend worden geacht, ontworpen om de integriteit en veiligheid van die informatie te behouden. We kunnen echter niet garanderen dat ongeautoriseerde derde partijen nooit in staat zullen zijn om onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of uw informatie voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. U erkent dat u uw gegevens op eigen risico verstrekt. Bekijk, zoals hierboven vermeld, onze handige beveiligingstips om uzelf online te beschermen.

8.Disclaimer van links en materiaal van derden

DE SERVICES KUNNEN MATERIALEN VAN DERDEN OF LINKS NAAR MATERIALEN VAN DERDEN BEVATTEN DIE WE NIET BEZITTEN OF CONTROLEREN. WIJ ONDERSTEUNEN OF AANVAARDEN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERGELIJKE WEBSITES, INFORMATIE, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN. ALS U TOEGANG HEEFT TOT EEN WEBSITE OF SERVICE VAN DERDEN VANUIT DE DIENSTEN OF UW GEGEVENS OF INFORMATIE DEELT OP OF VIA EEN WEBSITE OF DIENST VAN DERDEN, DOET U DIT OP EIGEN RISICO, EN U BEGRIJPT DAT DEZE VOORWAARDEN EN ONZE PRIVACYVERKLARING NIET VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DERGELIJKE SITES. U KWIJT ONS UITDRUKKELIJK VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN EEN WEBSITE, SERVICE OF CONTENT VAN DERDEN. ALLE INTERACTIES TUSSEN U EN DERDEN AANBIEDERS DIE OP DE DIENSTEN WORDEN GEVONDEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE BETALING EN LEVERING VAN GOEDEREN OF DIENSTEN DOOR HEN, EN ALLE ANDERE VOORWAARDEN (ZOALS GARANTIES) ZIJN UITSLUITEND TUSSEN U EN DEZE AANBIEDER. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE AARD MET BETREKKING TOT UW HANDELINGEN MET DERGELIJKE AANBIEDERS.

9.Vrijwaring

U zult ons en onze gelieerde ondernemingen, agenten, licentiepartners, leveranciers of licentiegevers (en onze en hun werknemers, aannemers, agenten, functionarissen en directeuren) verdedigen, vrijwaren en kwijten van en tegen alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met: (i) uw gebruik van en toegang tot de Services, inclusief maar niet beperkt tot gegevens of inhoud die door u zijn verzonden of ontvangen; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot een van de bovenstaande verklaringen en garanties; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten; (iv) uw schending van een toepasselijke wet, regel of regelgeving; (v) uw gebruik van de Services of Advertentiegegevens op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van een van de beperkingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Services of Advertentiegegevens zoals uiteengezet in artikel 1.3 of 2 hierboven , respectievelijk; (vi) uw grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag; of (vii) de toegang tot en het gebruik van de Services door derden met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere geschikte beveiligingscode.

10.Geen garantie

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE DIENSTEN GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN INBREUKEN. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN ONS OF VIA DE DIENSTEN, ZAL GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEREN WIJ, ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ONZE LICENTIEPARTNERS NIET DAT ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE VIA DE DIENSTEN WORDT TOEGEPAST NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF CORRECT IS; DAT DE SERVICES AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN; DAT DE DIENSTEN OP ELK BEPAALD TIJDSTIP OF LOCATIE, ONONDERBROKEN OF VEILIG, BESCHIKBAAR ZIJN; DAT ALLE GEBREKEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN; OF DAT DE DIENSTEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ELKE INHOUD DIE WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, WORDT OP EIGEN RISICO GEDOWNLOAD EN U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF MOBIEL APPARAAT OF GEGEVENSVERLIES DIE HET GEVOLG IS VAN DERGELIJKE DOWNLOAD OF UW DIENSTEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT U GEADVERTEERDE ITEMS ZULT VERKOPEN OF ENIGE BEPAALDE WAARDE UIT EEN TRANSACTIE ZULT REALISEREN.

FEDERAAL EN NATIONAAL RECHT, SOMMIGE STATEN, PROVINCIES EN ANDERE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING EN BEPERKING VAN BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE VOORWAARDEN GEVEN U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN. DE DISCLAIMERS EN UITSLUITINGEN ONDER DEZE VOORWAARDEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

11.Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN WIJ OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEPARTNERS, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS (OF ONZE OF HUN WERKNEMERS, AANNEMERS, AGENTEN, OFFICIEREN OF BESTUURDERS) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN, VOOR ELKE INDIRECTE, STRAFBARE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDER IMMATERIËL VERLIES, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SERVICES. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, VERLIES OF LETSEL ALS GEVOLG VAN SPAMMING, PHISHING, HACKING OF TAMPERING VAN UW APPARATEN OF SYSTEMEN EN EVENTUELE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES OF UW GEBRUIKERSACCOUNT.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, AANVAARDEN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (I) FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD; (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES; (III) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN; (IV) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SERVICES; (V) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, ‘TROJAN HORSES’ OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE SERVICES DOOR EEN DERDE PARTIJ; (VI) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE IS GEPLAATST, E-MAIL, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SERVICES; (VII) GEBRUIK VAN ADVERTENTIEGEGEVENS OF ANDERE GEBRUIKERSACCOUNTGEGEVENS DOOR EEN DERDE; EN / OF (VIII) HET LASTERLIJKE, BELEDIGENDE OF ONWETTIGE GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN WIJ OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEPARTNERS, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS (OF ONZE OF HUN WERKNEMERS, AANNEMERS, AGENTEN, AMBTENAREN OF BESTUURDERS) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS UW CLAIMS, VERPLICHTINGEN, SCHADE, VERLIES OF KOSTEN VOOR EEN BEDRAG VAN MEER DAN EUR 500, -. DEZE BEPALING OMTRENT DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING INDIEN DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

ONGEACHT HET VOORGAANDE IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN IN ALLE GEVALLEN BEPERKT TOT EUR 500,-, BEHALVE IN GEVALLEN WAAR DE SCHADE IS VEROORZAAKT DOOR ONZE OPZETTELIJKE HANDELING OF DOOR ONZE GROVE NALATIGHEID.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN. DEZE VOORWAARDEN GEVEN U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN. DE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

12.Contracterende entiteit, toepasselijk recht en afstandsverklaring inzake collectieve actie/ juryrechtspraak

12.1Contractspartij. Deze Voorwaarden en, zoals gespecificeerd in artikel 1.9, Abonnementen voor Services kunnen worden aangegaan met Mascus International B.V. (Bijster 3, 4817 HX Breda, Nederland) of de toepasselijke Mascus gelieerde onderneming of Licentiepartner die in uw regio actief is.

12.2Toepasselijk recht/locatie. Onder voorbehoud van de voorwaarden van uw Product specifieke overeenkomst (en) of dwingende toepasselijke bepalingen van het consumentenrecht, worden deze Voorwaarden beheerst door Nederlands recht, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetgeving, en alle actie met betrekking tot deze Voorwaarden die door u wordt gestart, dient te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam. Naar eigen goeddunken kunnen we gerechtelijke stappen ondernemen, naar onze keuze, bij de rechtbank van de bevoegde jurisdictie in Amsterdam of de plaats van uw woonplaats, en als er meer dan één partij bij betrokken is, in de woonplaats van een van de partijen, en u en alle andere partijen onderwerpen zich hierbij aan en houden zich aan die jurisdictie en bevoegde rechtbank.

12.3Uitsluiting. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.4Vrijstelling van groepsactie/juryrechtspraak. IN HET GEVAL DAT EEN GEBRUIKER MET SUCCES EEN ACTIE BUITEN AMSTERDAM KAN NEMEN OF DE TOEPASSELIJKE WET VAN UW PRODUCT SPECIFIEKE OVEREENKOMST ANDERS IS, DAN MET BETREKKING TOT ALLE PERSONEN EN ENTITEITEN, ONGEACHT OF ZIJ DE DIENSTEN HEBBEN VERKREGEN OF GEBRUIKT, OF ANDERE DOELEINDEN, ALLE CLAIMS MOETEN WORDEN INGEDIEND IN DE INDIVIDUELE CAPACITEIT VAN DE PARTIJEN, EN NIET ALS EISER OF LID VAN DE KLASSE, IN ENIGE GEVOLGDE ‘CLASS ACTION’, COLLECTIEVE ACTIE, ALGEMENE ACTIE VAN PRIVATE ADVOCAAT OF ANDERE VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN, U EN WIJ ELK AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN PROEF DOOR JURY OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE ACTIE, ALGEMENE ACTIE VAN EEN PRIVATE ADVOCAAT OF ANDERE VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE VAN ENIGE AARD. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DEZE AFWIJZING NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DE ONTHEFFING IN DEZE BEPALING IS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

13.Algemeen

13.1Toewijzing. Deze Voorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen door ons zonder beperking worden toegewezen. Elke poging tot overdracht of toewijzing die hiermee in strijd is, is nietig.

13.2Kennisgevingsprocedures. We kunnen u mededelingen doen, ongeacht of dergelijke mededelingen wettelijk verplicht zijn of voor marketingdoeleinden of andere zakelijke doeleinden zijn, aan u via e-mail, schriftelijke of gedrukte mededeling, of door plaatsing van een dergelijke mededeling op onze website, zoals wij bepalen naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om de vorm en de middelen voor het verstrekken van kennisgevingen aan onze Gebruikers te bepalen, op voorwaarde dat u zich kunt afmelden voor bepaalde kennisgevingen zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving of zoals beschreven in deze Voorwaarden of onze Privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige automatische filtering die u of uw netwerkprovider kan toepassen op e-mailmeldingen die we sturen naar het e-mailadres dat u ons verstrekt.

13.3Wijzigingen in de overeenkomst. We kunnen, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken, en daarom dient u deze pagina regelmatig te bekijken. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we de ‘laatst gewijzigd’ datum bovenaan deze pagina bijwerken en u informeren dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden. Als u de Services blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of enige toekomstige Algemene Servicevoorwaarden, mag u de Services niet gebruiken of toegang hebben tot (of toegang blijven krijgen). U ERKENT HIERBIJ EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ENIGE EN ELKE GEWIJZIGDE OF NIEUWE SERVICEVOORWAARDEN VOLLEDIG VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, EN EFFECTIEF IS, BEGINNEN MET UW EN EERSTE TOEGANG GEBRUIK VAN DE SERVICES, ZELFS ALS VOORAFGAAND AAN UW AANVAARDING VAN DERGELIJKE GEWIJZIGDE SERVICEVOORWAARDEN.

13.4‘Entire agreement’/ deelbaarheid. Deze Voorwaarden, samen met eventuele wijzigingen en eventuele aanvullende overeenkomsten die u met ons aangaat in verband met de Services, zoals Product specifieke overeenkomsten, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Services. Indien verstrekt, is een gerelateerde inkooporder of soortgelijk document die door u wordt verstrekt alleen ter referentie en heeft geen kracht of effect, zelfs niet als deze na de datum hiervan door u en een Mascus-aanbieder van Advertenties is ondertekend. Geen van onze werknemers of vertegenwoordigers is bevoegd om enige wijziging of toevoeging aan deze Voorwaarden aan te brengen, tenzij in schriftelijk ondertekend door onze bevoegde vertegenwoordiger. Alle verklaringen of opmerkingen tussen u en een van onze werknemers of vertegenwoordigers zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze Voorwaarden en zijn niet van toepassing op u of ons of uw gebruik van de Services. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Waar we een vertaling van de Engelstalige versie van deze Voorwaarden hebben geleverd, wordt een dergelijke vertaling alleen voor uw gemak verstrekt. Voor zover er enige inconsistentie is tussen de Engelse taalversie en een dergelijke vertaling, is de Engelse taalversie bepalend.

13.5Geen verklaring van afstand. Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en ons nalaten om enig recht of bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

13.6Contact. Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze Voorwaarden.

14.Feedback en melding van inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten

Als u van mening bent dat materiaal in de Services voor enig onderdeel onjuist of defect is, laat het ons dan weten door informatie te sturen via de "feedback"-link op de voorpagina van de Service. Geef een gedetailleerde beschrijving van de fout of het defect in het bericht.

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verwachten dat onze Gebruikers hetzelfde doen. Als u van mening bent dat uw auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door materiaal dat door anderen via de Services is geplaatst, dient u ons of onze aangewezen vertegenwoordiger de volgende informatie te verstrekken:

1. Een elektronische of fysieke handtekening van een persoon die bevoegd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendom;

2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en waar het zich op de Services bevindt;

4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

5. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendom, zijn vertegenwoordiger of de wet; en

6. Een verklaring, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie juist is en dat u de eigenaar van het copyright of ander intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar te handelen.

De bovenstaande informatie moet worden ingediend op het volgende adres:

Indien buiten Noord-Amerika:

Betreft: Inbreukverklaring

T.a.v. Juridische afdeling

Mascus

Adres: Bijster 3

4817 HX Breda, Nederland

Tel.: +31.765.242.600

Fax: +31.765.242.650

Indien binnen Noord-Amerika:

Attn: Infringement Notice
Senior Paralegal
Ritchie Bros. Auctioneers (America) Inc.

Address: 4000 Pine Lake Road
Lincoln, NE USA 68516

Tel.: +1-(800) 211-3983
Fax: +1-(888) 433-3467

ALS U IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN WEET DAT ONLINE MATERIAAL EEN INBREUK MAAKT, KUNT U STRAFRECHTELIJKE VERVOLGD WORDEN VOOR MEINEED EN BURGERLIJKE SANCTIES, MET INBEGRIP VAN MONETAIRE SCHADE, GERECHTSKOSTEN EN ADVOCAATKOSTEN.

Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend bedoeld is om ons te informeren dat er inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten is gemaakt. De voorgaande vereisten zijn bedoeld om te voldoen aan onze rechten en plichten, maar vormen geen juridisch advies. Het kan raadzaam zijn om contact op te nemen met een advocaat over uw rechten en plichten onder de toepasselijke wetgeving.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebben we een beleid aangenomen om, in gepaste omstandigheden, Gebruikersaccounts te beëindigen die worden beschouwd als herhaaldelijke overtreders. We kunnen ook naar eigen goeddunken de toegang tot de Services beperken en/ of de Gebruikersaccounts beëindigen van alle Gebruikers die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er sprake is van herhaalde inbreuk.